Уважаемые врачи-коллеги!

Как уже сообщалось ранее, инициативная группа врачей из Европы и других стран Мира готовы оказать свою помощь в виде онлайн-консилиумов во время эпидемии коронавируса.
Мы хотим поделиться своим международным опытом и методами лечения, но не в виде лекций и семинаров, а хотим регулярно в виде консилиумов обсуждать с Вами конкретные случаи и конкретных пациентов, которых Вы ведете. Мы не собираемся никого поучать, мы только хотим оказать свою помощь Вам, коллегам, которые работают в эпицентре событий. В любом случае Вы будете решаеть, какое лечение получит конкретный пациент, т.к. находясь в далеке, мы можем только давать рекомендательные советы.

С уважением,
инициативная группа врачей.

Совместный проект врачей, волонтеров и IT-специалистов.

KyrgyzGermаn IT-Community
KyrgyzNetwork
KyrgyzClub-Germany

Урматтуу кесиптештер,

Буга чейин маалымдалгандай, Европанын жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү дарыгерлердин демилгечи тобу коронавирустун эпидемиясынын учурунда онлайн консилиумдар өткөрүү аркылуу жардам көрсөтүүгө даяр.

Биз сиздерге эл аралык тажрыйбабызды жана дарылоо методдорубузду бөлүшүүнү каалайбыз. Бирок бул жардам лекциялар жана семинарлар түрүндө эмес, сиздер менен болгон консультация түрүндө болмокчу. Сиздер менен конкреттүү учурларды жана конкреттүү бейтаптардын абалын талкуулап тургубуз келет. Биз эч кимге оюбузду таңуулабайбыз жана үйрөтпөйбүз, болгону учурдагы кырдаалдын эпицентринде иштеген кесиптештерибизге жардам берүүнү каалайбыз. Кандай гана болбосун, пациенттин дарылоо ыкмасын Кыргызстандагы кесиптешим, сиз чечесиз. Алыста болгондуктан, биз сунуштарды гана берүү менен, мүмкүн кайсы бир деңгээлде жүгүңүздү жеңилдетүүгө аракет кылабыз.

Сиздерди терең урматтап,
Европадагы врачтардын тобу,
Kyrgyz-German IT Community,
KyrgyzNetwork,
KyrgyzClub-Germany